Utveckling

Kontakta mig

Vill du att vi kontaktar dig? Fyll i formuläret så hör vi av oss direkt.

För att kunna behandla dina uppgifter behöver du lämna ett samtycke.

Ja tack!

Jag vill gärna ha det senaste om vägen till Industri 4.0.

Utvecklingens syfte är att säkerställa att din PLM-investering ger din verksamhet maximalt stöd genom att förverkliga din långsiktiga strategi, hantera incidenter och realisera planerade förbättringar.

Vår målsättning med utvecklingstjänsten är att ge din verksamhet trygghet genom att optimera tillgänglighet, användbarhet och fortlöpande öka värdet som PLM-lösningen ger genom att stödja dina produktrelaterade processer från ide till marknad. Liksom i våra övriga tjänster få du nyttja våra långa erfarenhet av digital produkt- och produktionsutveckling, och att vi hela tiden bevakar det som händer i PLM-branschen och ligger i framkant när det gäller nya lösningar och metoder för produktutveckling och tillverkning.

Utveckling01Vi delar in utvecklingstjänsten i följande områden:

  • Utveckling – där verksamhetens PLM-strategi formuleras, utvecklingsprocessen beskrivs, business case identifieras och värderas och en utvecklingsplan beslutas och realiseras. Detta moment utförs i nära samverkan med kundens verksamhet.
  • Support – hantering av incidenter, användarstöd och handledning för PLM-lösningen.
  • Systemadministration – systemarbete på PLM-lösningen för att hantera nya releaser av programvara, användare och det data som skapas och lagras.
  • Applikationsdrift – övervakning och omhändertagande incidenter på PLM-lösningen samt optimering av lösningens tillgänglighet.

Vi har färdiga standardavtal för utveckling som passar små som stora kunder.