Rådgivning

Kontakta mig

Vill du att vi kontaktar dig? Fyll i formuläret så hör vi av oss direkt.

För att kunna behandla dina uppgifter behöver du lämna ett samtycke.

Ja tack!

Jag vill gärna ha det senaste om vägen till Industri 4.0.

Kraven på produktutvecklingen ökar ständig – nya och bättre produkter ska tas fram och levereras på kortare tid. Ofta har företaget begränsade resurser för att göra omvärldsanalyser om hur metoder, processer och lösningar förbättras och hur det kan nyttjas i den egna verksamheten. Det gäller inte minst de möjligheter som digitaliseringen ger.

Vår rådgivning hjälper dig att få svar på hur dina behov om en förbättrad utvecklingsprocess kan tillgodoses. Utgångspunkten är alltid din verksamhet och dina förutsättningar.

I våra rådgivningstjänster får du nyttja våra långa erfarenhet av digital produkt- och produktionsutveckling, och att vi hela tiden bevakar det som händer i PLM-branschen och ligger i framkant när det gäller nya lösningar och metoder för produktutveckling och tillverkning. Det gör att du med liten insats kan ta stora steg framåt.

Vår rådgivning är ofta i form av:

  • Konsultation – korta insatser för specifika områden oftast genom samtal och dialog.
  • Seminarium – presentation, ofta för en grupp inom företaget, av ett område för att ge kunskap, intresse och formulera en strategi för den egna verksamheten.
  • Workshop – ett arbetsmöte med olika kompetenser från företaget, där ett visst utvecklings- eller problemområde presenteras och olika lösningar diskuteras och deras verkan belyses för den egna verksamheten. Resultatet är oftast en konceptlösning och en handlingsplan för hur att gå vidare.
  • Förstudie – utredning för att bedöma nuläget och beskriva en väg fram till ett önskat tillstånd. I förstudien ingår som regel att ta fram en systemspecifikation och en plan för ett införande. Förstudien består oftast av seminarier och workshops, analys- och verifieringsarbete samt dokumentation som sker i samverkan med företaget.