Införande

Kontakta mig

Vill du att vi kontaktar dig? Fyll i formuläret så hör vi av oss direkt.

För att kunna behandla dina uppgifter behöver du lämna ett samtycke.

Ja tack!

Jag vill gärna ha det senaste om vägen till Industri 4.0.

En PLM-investering behöver ett genomtänkt införande för att önskade mål och effekter ska uppfyllas. Omfattningen av ett införande kan variera från några timmar till manår. För alla införanden gäller att resurser i form av personer och IT-system måste samordnas, lösningen installeras och ställas iordning för verksamheten och organisationen förberedas på den lösning som implementeras.

Vi har en införandemodell som gör att leveransen kan ske resurssnålt och möta ställda krav och mål. Modellen baseras på nedanstående huvudmoment som anpassas till införandets innehåll och omfattning.

  • Projektledning – planering och koordinering av resurser och aktiviteter för införandet.
  • Installation – installation av programvara. Vi använder som regel en test- och produktionsmiljö.
  • Utveckling – justering av lösningen, oftast genom konfiguration, till ställda krav och önskade processer och arbetssätt.
  • Migrering – vid behov kan data från tidigare lösning flyttas till den ny lösningen.
  • Testning – verifiering av att lösningen uppfyller ställda krav. Sker i testmiljön.
  • Utbildning – utbildning av användare, ofta kundanpassad utifrån de processer och arbetssätt som ska användas för lösningen.
  • Driftsättning – tidpunkt för lösningen när den tas i drift i produktionsmiljön och överlämnas till kunden för användning.