PLM

Kontakta mig

Vill du att vi kontaktar dig? Fyll i formuläret så hör vi av oss direkt.

För att kunna behandla dina uppgifter behöver du lämna ett samtycke.

Ja tack!

Jag vill gärna ha det senaste om vägen till Industri 4.0.

PLM står för Product Lifecycle Management och är en lösning för att hantera information om en produkt under hela dess livscykel. I ett PLM-system kan information om produkten versionshanteras och olika informationsmängder kan relateras till varandra. PLM-system används ofta för att skapa integrerade informationsflöden mellan CAD, CAM, CAE, DM, ERP, Office och andra system som nyttjas vid utveckling och tillverkning.

Introduktion PLM

PLM handlar om att lagra och revisionshålla elektronisk information om produkten under hela livscykeln. PLM integrerar resurser, data och processer. Det underlättar för företaget att möta den ökande komplexiteten hos nya produkter och att utveckla dem på kortare tid.

Produkten består av artiklar / komponenter och deras relation upprätthålls med hjälp av strukturer. Informationen kan vara i form av attribut / metadata och filer som t.ex.CAD-modeller, ritningar, dokument, bilder. För att ange hur informationen kan användas sätts status, t.ex. att informationen är godkänd från konstruktion, för produktion eller utgången.

Teamcenter08

Godkännande eller hantering av en ändring kan ske genom flöden där arbetsuppgift och information som ska skapas eller ändras är definierad. Genom att använda PLM blir det lätt att hitta informationen, förstå dess innebörd och utföra arbetet. Det kvalitetssäkrar och effektiviserar verksamheten och gör dig redo för Industri 4.0 då all produktinformation finns lagrad digitalt.

Vi levererar tjänster för rådgivning, införande och utveckling av PLM-lösningar. Vi har en heltäckande tjänsteportfölj som erbjuder dig en långsiktig säkring av den PLM-investering du har eller gör.


 

Teamcenter®

Teamcenter09Genom vårt partnerskap med Siemens PLM Software kan vi erbjuda det världsledande PLM-systemet Teamcenter. Teamcenter är en heltäckande PLM-plattform som stödjer företagets utvecklingsarbete från idé till underhåll av färdig produkt. Det kan integreras till CAD, CAM, CAE, DM, Office och andra system som skapar produkt- och tillverkningsinformation, och är därför PLM-navet i din framtida verksamhet.

Siemens ligger i framkant när det gäller att leverera PLM-lösningar som har den applikationsbredd och det djup som krävs för att digitalt skapa, validera och hantera den detaljerade produkt och processdata som är nödvändig för att stödja kontinuerlig innovation.

  • Information om produkten lagras och underhålls under hela livscykeln.
  • Status, flöden, processer och projekt kan implementeras som en del i plattformen, vilket ökar kvalitet och säkrar spårbarhet.
  • En enda källa till all information om produkten innebär snabbare utvecklingsarbete och tillverkning samt tillförlitligare produkter och service.

Teamcenters moduler är uppdelade i tre områden.

Start

Börja med att ta kontroll på och dela konstruktionsdata, dokument och strukturer med Teamcenter. Använd standardiserade flöden och ändringshantering för att strömlinjeforma och effektivisera utvecklingsarbetet.

Extend

När du har kontroll på ditt data kan dina anställda hitta, dela och återanvända konstruktioner, dokument och strukturer. Utöka nyttan av PLM genom att hantera krav, inkludera leverantörer och koppla samman konstruktion och med tillverkning och service. Låt Teamcenter växa genom att inkludera närliggande domäner och processer.

Transform

Förändra din verksamhet från grunden genom att låta Teamcenter hantera kvalitet, produktkostnad och systems engineering för produkter som är redo för framtidens hållbarhetskrav.

Mer information om Teamcenter hittar du här:

 

Teamcenter Rapid Start

Teamcenter finns i en förkonfigurerad version kallad Teamcenter Rapid Start. Den ger en förenklad PLM-installation där användbarheten är baserad på beprövade metoder och expertisen hos Siemens PLM Software. Med Rapid Start-lösningen kommer du snabbt och kostnadseffektivt igång med PLM.

Teamcenter Rapid Start är enkelt att installera och uppgradera. Genom att välja bland förkonfigurerade funktioner kan du minimera konsult- och underhållskostnader. Teamcenter Rapid Start kan uppgraderas till Teamcenter när du behöver det. Med Teamcenter Rapid Start kan du direkt dra nytta av fördelarna och växa utan begränsning.

Mer information om Teamcenter Rapid Start hittar du här:

 

Active Workspace

Active_workspace

Active Workspace är ett innovativt interface för Teamcenter som ger dig förenklad och intuitiv användning av PLM. Det hjälper dig att öka produktiviteten bl.a. genom att göra sökning enklare och visa hur information är relaterad så att du kan göra smartare beslut.

Active Workspace behöver ingen installation och gränssnittet är lika på en dator, en smart telefon eller surfplatta. Det kan integreras med NX, Solid Edge och Office. Med Active Workspace kan alla enkelt använda PLM när dom behöver det.

Mer information om Active Workspace hittar du här: