Våra lösningar & tjänster

Kontakta mig

Vill du att vi kontaktar dig? Fyll i formuläret så hör vi av oss direkt.

För att kunna behandla dina uppgifter behöver du lämna ett samtycke.

Ja tack!

Jag vill gärna ha det senaste om vägen till Industri 4.0.

Ditwin förkortar din väg från idé till marknad. Vi erbjuder helhetslösningar och tjänster för virtuell produktutveckling och produktionssimulering med hjälp av PLM, CAD, CAM, CAE och DM.

Lösningar

Vi har ett nära samarbete med Siemens PLM Software, som är världsledande leverantör av innovativa PLM-lösningar – Product Lifecycle Management. Det gör att vi ständigt kan ligga i frontlinjen med senaste nytt inom PLM, CAD, CAM, CAE och DM.

PLM

PLM

PLM står för Product Lifecycle Management och är en lösning för att hantera information om en produkt under hela dess livscykel. I ett PLM-system kan information om produkten versionshanteras och olika informationsmängder kan relateras till varandra. PLM-system används ofta för att skapa integrerade informationsflöden mellan CAD, CAM, CAE, DM, ERP, Office och andra system som nyttjas vid utveckling och tillverkning.

Läs mer om PLM
CAD

CAD

CAD står för Computer Aided Design och har utvecklats snabbt under de senaste 20 åren. I början användes tekniken enbart för att försöka efterlikna handritade byggnads- och konstruktionsritningar. Idag kan man direkt visualisera och simulera avancerade konstruktionsmodeller i realtid genom den virtuella modell som skapas med 3D-CAD-systemet.

Läs mer om CAD
CAM

CAM

CAM står för Computer Aided Manufacturing. CAM gör det möjligt att integrera konstruktion och CAD med tillverkning genom datorstödd beredning. Genom att nyttja CAM kan både tid och pengar sparas då man virtuellt kan breda och verifiera bearbetningen av produkten.

Läs mer om CAM
CAE

CAE

CAE står för Computer Aided Engineering och handlar om avancerad datorsimulering, där olika komponenter i en komplicerad produkt kan simuleras var för sig eller tillsammans. Funktion, hållfasthet, livslängd och flöden kan provas i den virtuella miljö som man bygger upp med hjälp av datorprogrammet. Genom virtuell simulering kan fler koncept studeras och utvärderas utan behov av dyrbara fysiska prototyper.

Läs mer om CAE
DM

DM

DM står för Digital Manufacturing och handlar om avancerad datorsimulering, där olika komponenter i ett komplicerat tillverkningssystem kan simuleras var för sig eller tillsammans. Flöden, kapaciteter och metoder kan provas och optimeras i den virtuella tillverkningsmiljö som man bygger upp med hjälp av datorprogrammet.

Läs mer om DM

Tjänster

Vi levererar tjänster för rådgivning, införande och utveckling av PLM, CAD, CAM, CAE och DM-lösningar. Våra tjänster bidrar till resurssnål produktutveckling, med högsta kvalitet och kortaste ledtid - allt för att snabba upp dina processer och öka din konkurrenskraft. Vi har en heltäckande tjänsteportfölj som erbjuder dig en långsiktig säkring av den PLM-investering du har eller gör.

StartUp

StartUp

Med Ditwin StartUp är du snabbt igång och jobbar smart i ditt PLM-system. Då blir det ordning och reda i hela konstruktions- och produktionsprocessen, från idé till färdig produkt.

Läs mer om StartUp
Rådgivning

Rådgivning

Kraven på produktutvecklingen ökar ständig – nya och bättre produkter ska tas fram och levereras på kortare tid. Ofta har företaget begränsade resurser för att göra omvärldsanalyser om hur metoder, processer och lösningar förbättras och hur det kan nyttjas i den egna verksamheten. Det gäller inte minst de möjligheter som digitaliseringen ger.

Läs mer om Rådgivning
Införande

Införande

En PLM-investering behöver ett genomtänkt införande för att önskade mål och effekter ska uppfyllas. Omfattningen av ett införande kan variera från några timmar till manår. För alla införanden gäller att resurser i form av personer och IT-system måste samordnas, lösningen installeras och ställas iordning för verksamheten och organisationen förberedas på den lösning som implementeras.

Läs mer om Införande
Utveckling

Utveckling

Utvecklingens syfte är att säkerställa att din PLM-investering ger din verksamhet maximalt stöd genom att förverkliga din långsiktiga strategi, hantera incidenter och realisera planerade förbättringar.

Läs mer om Utveckling