Din integritet är viktig

Kontakta mig

Vill du att vi kontaktar dig? Fyll i formuläret så hör vi av oss direkt.

För att kunna behandla dina uppgifter behöver du lämna ett samtycke.

Ja tack!

Jag vill gärna ha det senaste om vägen till Industri 4.0.

Integritet och säkerhet är viktigt för oss på Ditwin, inte minst när det gäller hantering och användning av personuppgifter. På den här sidan har vi sammanställt information som är viktigt för dig att veta kring dessa frågor när du använder Ditwins tjänster och lösningar.

Ditwin är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss, t.ex. när du:

  • anmäler dig till vårt nyhetsbrev
  • är med på ett av våra event
  • deltar i någon av våra utbildningar
  • har en supportfråga
  • kontaktar oss via telefon eller e-post
  • avtalar om tjänst och programvarulösning
  • besöker vår hemsida och accepterar cookies

Nedan beskriver vi kort hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vill du komma i kontakt med oss finns våra kontaktuppgifter på vår kontaktsida.

Nyhetsbrev

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev hanterar vi namn, e-post, företag och om du är kund vilken programvara du använder. Du får nyhetsbrevet så länge som du själv vill och kan själv avanmälan dig när du inte längre vill få våra utskick. För kunder som använder programvaran, jobbar vi aktivt för att alla användare ska få nyhetsbrevet, då det innehåller relevant och viktig information om programvarans utveckling, förbättringar och användning som en användare behöver känna till för att effektivt och korrekt kunna använda programvaran. Dessa personuppgifter hanteras utifrån en intresseavvägning som är kopplat till det avtal som finns med det bolag som är kund. Personuppgifterna delas inte med någon utomstående part.

Event

När du anmäler dig till något av våra event hanterar vi namn, e-post, företag, telefonnummer, ev matallergi, deltagande på plats/via webb och vilket event som avses. Personuppgifterna används bara för det aktuella eventet för att ge dig som deltagare information inför eventet, för att kunna planera genomförandet och ev förtäring vid eventet och följa upp eventet med utskick av relevant information och erbjudanden kopplad till eventet. Inom tolv månader efter eventet genomförande tas dina personuppgifter bort eller anonymiseras. Personuppgifterna delas inte med någon utomstående part.

Utbildning

När du deltar i en utbildning som vi anordnar hanterar vi deltagarnas namn, e-post, företag, telefonnummer, ev matallergi och vilken utbildning som avses. Personuppgifterna används bara för den aktuella utbildningen för att ge dig som deltagare information inför utbildningen, för att kunna planera genomförandet och ev förtäring vid utbildningen och följa upp utbildningen med utskick av relevant information och erbjudanden kopplad till utbildningen. Inom tjugofyra månader efter utbildningens genomförande tas dina personuppgifter bort eller anonymiseras. Personuppgifterna delas inte med någon utomstående part.

Support

När du anmäler ett supportärende till oss via telefon eller webb (www.ditwin.se/support) hanterar vi namn, e-post, företag, telefonnummer och vilket ärende som avses. Personuppgifterna används bara för det aktuella supportärendet för att ge dig som som har gjort anmälan information om progress för ärendet, för att få kompletterande information och för att lämna en lösning. I de fall ärendet har med några av Siemens programvaror att göra eller levereras inom ramen för avtalat utökat underhåll, behålls ärendet så länge som ett aktivt avtal om support är tecknat. I övriga fall sker gallring årsvis för avslutade supportärenden genom att plocka bort specifika personuppgifter från ärendet. I vissa fall kan ärendet med tillhörande information behöva delas med Siemens för att det ska kunna lösas. När det är aktuellt, informeras alltid den som har anmält ärendet och får ge sitt godkännande innan det sker.

Kontakt

När du tar kontrakt med oss via telefon, epost, webb eller våra social media för en dialog om vårt erbjudande om tjänster och lösningar hanterar vi dina personuppgifter (t.ex. namn, epost, företag, telefon, befattning) för att kunna återkoppla och förse dig med relevant information. Personuppgifterna hanteras för det syfte som du kontaktar oss för och till dess att kontakterna leder till ett avtalsförhållande eller avslutas utan att ett avtal har slutits. Gallring av personuppgifter sker årsvis. I det fall att intresset rör Siemens programvaror delas personuppgifterna med Siemens Industry Software AB.

Offert/Avtal

När vi skapar ett affärserbjudande eller när du ingår ett avtal för leverans av tjänst eller programvarulösning med oss hanterar vi de personuppgifter som behövs för att fullgöra avtalet, oftast företag, namn, befattning, epost och telefonnummer. De personers uppgifter som hanteras är de som står för kommersiella delar av avtalet och deltar i leveransen. Personuppgifterna hanteras så länge som avtalet eller efterföljande åtaganden eller lagar kräver och med syftet att kunna leverera det som har avtalats och ge relevant information. I det fall affärserbjudandet eller avtalet rör Siemens programvarulösningar delas personuppgifterna med Siemens Industry Software AB. Avtal för licens och programvaruunderhåll tecknas med Siemens Industry Software AB (Siemens). Siemens levererar även licensfilen för programvaran och tar hand om second line support för programvaran. Se även Support ovan.

Webbsida

Vi använder cookies på vår webb och du får när du besöker den acceptera dem. Cookies är en liten textfil som placeras på datorn av en webbserver och fungerar som ett ID-kort. Cookies gör det möjligt för vår webb att komma ihåg viktig information som gör ditt besök på webben bekvämare. Vi använder cookies för att:

  • Räkna antalet besökare och trafik. Genom att förstå hur vår hemsida används kan vi utveckla och förbättra den.
  • Anpassa våra tjänster och lösningar så att de är relevant för dig.
  • Samla in och analysera beteendedata baserat på användning av vår webb och tjänster i syfte att förbättra användarupplevelsen och även möjliggöra individanpassad kommunikation och budskap till användaren.

I de fall att vår webb innehåller länkar till tredje parts webbar eller publicerat material, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom vi saknar kontroll över innehållet på dessa webbar och material ansvarar vi inte för innehållet. Ditwin ansvarar därmed inte för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Underbiträden för behandlingen av personuppgifter

Vi använder oss av underbiträden för viss behandling av personuppgifter. Det är främst leverantörer för de IT-system som vi använder för vår verksamhet. Vilka det är framgår av tabellen nedan.

Behandling Leverantör Plats
Nyhetsbrev och event MailChimp USA (privacy shield)
Support Summera Support Sverige
Kontakt, avtal Fortnox Sverige
Licenser Siemens Sverige/USA

 

Kort information om GDPR

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddsförordning från EU som kommer bli lag i alla EU:s medlemsländer från 25 maj 2018. GDPR kommer ersätta den nuvarande lagen Personuppgiftslagen (PUL). Lagen är till för att skydda individers integritet och avser att modernisera, harmonisera och förstärka skyddet inom EU.

Inom varje EU-medlemsland finns en tillsynsmyndighet som kommer kontrollera detta. I Sverige heter denna myndighet Datainspektionen. På deras webb finns mer information och hjälp som du kan ta del av för att ta reda på vad du behöver göra.

Dina rättigheter för personuppgifter

Du har rätt att en gång per år få information om vilka personuppgifter som vi hanterar om dig, rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande, rätten att bli glömd om personuppgifterna inte krävs för att fullgöra avtal eller lag eller om det baseras på intresseavvägning.

Vid klagomål på vår hantering av personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen.

Om du vill veta mer

Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss genom de kontaktuppgifter som finns på vår webb.