Industri 4.0

Kontakta mig

Vill du att vi kontaktar dig? Fyll i formuläret så hör vi av oss direkt.

För att kunna behandla dina uppgifter behöver du lämna ett samtycke.

Ja tack!

Jag vill gärna ha det senaste om vägen till Industri 4.0.

Den fjärde industriella revolutionen bygger på de nya möjligheterna vi har genom att digitalisera och integrera hela värdekedjan från idé till marknad. Digitaliseringen är inte minst en möjlighet för de gamla industriländerna att åter bygga ut sin industrisektor och möta den globala konkurrensen. Som partner till Siemens, en av de ledande aktörerna inom Industri 4.0, har vi lösningarna och tjänsterna för att utveckla ditt företag i riktning mot ökad produktivitet och flexibilitet och lägre kostnader som den nya trenden leder till.

Vi gör dig redo för framtiden

Vi har i 20 år arbetat med att digitalisera och effektivisera utvecklingsarbetet och för oss är virtuell produktutveckling med en smart modell och en digital tvilling inte något nytt. Tiden har gjort det enklare att åstadkomma då hårdvara, programvara och digital kommunikation har utvecklats enormt. Vi hjälper dig att digitalisera din produktutvecklingsprocess och skapa din virtuella fabrik för optimering av produktionen.

Industri_4.0Några begrepp som ofta förknippas med Industri 4.0 är:

  • Smart modell – innehåller all kunskap för att förutsäga produktens och produktionens prestanda.
  • Digital tvilling – komplett digital produktdefinition som kan simulera verkligheten – se videon nedan.
  • Optimerad produktion – autonom produktion med inbyggd intelligens.

Video från Siemens om Digital tvilling.

 

Vad hjälper vi till med?

Siemens har lösningar för den digitala fabriken som gör det möjligt att leverera individualiserad massproduktion och samtidigt spara resurser. Att bara fokusera på att automatisera produktionen är inte tillräckligt. En helhetssyn som inbegriper hela värdekedjan i verksamheten är nödvändig.

PLM

Fundamentet, och därmed normalt det första steget i den digitala fabriken, är att kunna hantera all information som skapas och används i den virtuella fasen av produkt- och produktionsutvecklingen. Lösningen för detta är PLM och Teamcenter är därför navet i datahanteringen i Siemens erbjudande. Det används för kommunikation av data i de horisontella och vertikala värdenätverken under produktens hela livscykel.

Digital_fabrik09

CAD-CAE-CAM

Mycket av produktinformationen i den virtuella världen skapas av CAD-, CAE– och CAM-system. NX är Siemens integrerade CAD-CAE-CAM-system. Med ett integrerat program används samma modell för att lösa alla uppgifter som du ställs inför vid produkt- och produktionsutveckling. Förändringar i modellen kommer automatiskt förändra beräkningar och verktygsbanor vilket sparar tid och är kvalitetssäkrande. Fördelen med ett integrerat system har gjort att fler och fler företag har gått över till NX som sin plattform för CAD-CAE-CAM.

DM

Den digitala fabriken simuleras med DM-lösningen Tecnomatix, där du kan planera och verifiera montage av enskilda komponenter eller hela produkter. Genom att bygga upp en digital fabrik kan flöden och resurser optimeras och produktionen ske med ett minimum av igångkörnings tid. Förändrade volymer eller produktsammansättning kan snabbt planeras och valideras.

Tjänster

Med våra tjänsterr Rådgivning, Införande och Utveckling kan du planera och realisera din resa till den digitala världen.

 

Sverige ett industriland med möjligheter

Siemens03Sverige liksom andra starka industrinationer utmanas av en global konkurrens av länder som har satsat på utbildning och forskning och som har en låg kostnadsnivå. Studier visar även att Sveriges produktivitet har stagnerat de senaste åren.

Näringsminister Mikael Damberg säger i ett pressmeddelande från början av 2016:

– Det går bra för stora delar av svensk industri, och det rapporteras allt oftare om nya investeringar, nya försäljningsrekord och nyanställningar. Men samtidigt står industrin också inför en rad utmaningar. Vi är mitt uppe i den fjärde industriella revolutionen där digitalisering och automatisering radikalt förändrar förutsättningarna för industriell produktion. Konkurrensen blir allt hårdare men automatisering och utvecklingen av smarta fabriker gör det också mer attraktivt att tillverka i Sverige.

Regeringen har skapat en nyindustrialiseringsstrategi som ska stärka företagens omställningsförmåga och konkurrenskraft och har bland fyra fokusområden av särskild vikt valt ut Industri 4.0 med målsättningen att – företag i svensk industri ska vara ledande inom den digitala utvecklingen och i att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

 

Hur ser framtiden ut?

Industri01Kraven på att utveckla nya produkter på kortare tid ökar. Produkterna blir samtidigt mer komplexa med ökade krav på anpassning till kundbehov. Dom innehåller mer mjukvara och sensorer och blir uppkopplade till internet. Studier visar att komplexiteten har fördubblats de senaste 15 åren samtidigt som produktlivscykeln har minskat med ca 25%. Miljöaspekter och hållbarhetsfrågor gör att utveckling och tillverkning måste ske resurssnålt och effektivt.

Digitaliseringen ger nya möjligheter att möta framtidens krav. Genom virtuell produktutveckling och verifiering av funktion och tillverkning kan du spara mycket tid och kostnader. Inte minst genom att undvika tidskrävande och kostsamma prototyper och inkörning av produktionen. Det sparar även på resurser i form av personal, material och energi.

Genom att hantera produktinformation digitalt kan du undvika onödigt arbete för att hitta och verifiera att informationen är korrekt. Digitaliseringen underlättar automatisering av processer och gör det möjligt att föra över information från den virtuella världen till den verkliga produktionen med återkoppling. Sammantaget ger digitaliseringen dig trygghet i att du kan leverera det kunden vill ha.

I videon nedan beskriver Mercedes hur de ser på den digitala framtiden.

Video från Mercedes om deras digitalisering.

 

Fakta Industri 4.0

Den fjärde industriella revolutionen handlar om att koppla ihop utvecklings- och tillverkningsprocesser, logistik och produkter i ett digitalt nätverk. Inom Industri 4.0 talar man om horisontella och vertikala värdenätverk med digital integration längs hela värdekedjan, där information är tillgänglig i realtid hos alla aktörer inom företaget liksom hos leverantörer och kunder.

VardekedjaI de horisontella värdenätverken samarbetar kunder och leverantörer i dynamiska processer som gör det möjligt att ställa om leverans av produkt eller tjänst efter behov. För att det skall fungera måste affärsmodeller, samarbeten, standarder och avtal om kunskapsöverföring mellan företagen finnas på plats.

Det vertikala värdenätverket med en digital plattform för överföring måste fungera mellan alla parter. Från programmen i de tillverkande maskinerna i fabriken ända upp till affärssystemet i det egna företaget.

Den digitala plattformen ska fungera sömlöst över hela livscykeln, från produktutveckling till produktion och service. Effekten är att värdekedjan snabbt ska kunna optimeras utifrån kundbehov, kostnader och resurser. Förväntan är att kunna utveckla och producera kundanpassade produkter till kostnaden av en massproducerad produkt.

 

Värdet av digitaliseringen

Världen fylls av digital information, och det är den digitala informationen som länkar den verkliga världen till den virtuella. Nya produkter som utvecklas förbereds för att samla och utbyta data via internet, ofta kallat Internet of Things (IoT). Detta gäller även för moderna produktionssystem, maskiner och IT-system. Men att bara samla ”big-data” och utbyta data skapar inget värde. Datat måste finnas i en användbar form för ett givet sammanhang och vara tillgängligt när det behövs – ”smart data”. Digitaliseringen kan då förändra affärsmodeller, ge nya intäkter och ge effektiviseringsvinster på upp till 30-40% . I videon nedan beskriver Peter Bilello, President CIMdata, behovet av innovation och digitaliseringens betydelse för att effektivisera arbetet.

Video med Peter Bilello, President CIMdata, om behovet av innovation och digitaliseringens betydelse för att effektivisera arbetet.

 

För dig som vill veta mer