Detta är den nionde filmen om Solid Edge.

I denna film visas hur man i Solid Edge kan skapa en egen profil som man kan använda i Frame och skapa ramkonstruktioner av. I praktiken är profilen som skapas en Ordered Part bestående av endast en extrude feature. Det finns möjlighet att i sin profil lägga in en egen ankarpunkt som beskriver hur profilen ska placeras i förhållande till det element som styr dess utsträckning. Även detta beskrivs i filmen.

Har du frågor eller vill veta mer om Frames i Solid Edge, kan du kontakta Daniel Grahn på telefon 010-152 45 25 eller mejl daniel.grahn@ditwin.se.