Detta är den sjunde filmen i denna filmserie om Solid Edge.

I denna film tittar vi på ”Scale Body” kommandot. Ett kommando för att enkelt göra komponenter mindre eller större. Detta kommando är en nyhet bland många andra nyheter som kommit i Solid Edge ST10.

Kommandot återfinns i Part miljön under ”Add Body” menyn.

Har du frågor eller vill veta mer om Solid Edge, kan du kontakta Daniel Grahn på telefon 010-152 45 25 eller mejl daniel.grahn@ditwin.se.