För att lyckas med Industri 4.0 är integration av system som hanterar information ett måste. Det är därför viktigt att förstå och definiera ägarskapet av informationen. Det är ett ämnesområde som kan vara svårt att jobba med, då informationen hanteras av personer från olika delar av organisationen som kan ha helt olika uppfattningar och behov.

Information är som regel relaterad till annan information

Vi jobbar dagligen i flera IT-system och man måste komma ihåg att de flesta system som man använder i jobbet har någon sorts anknytning och koppling till varandra på ett eller annat sätt. Men när man söker information kan ett vanligt problem vara att informationen eller filen inte finns tillgänglig inifrån det system som mottagaren använder. I vissa fall exporterar man då ut filen och lägger den på en delad yta eller så lägger man in informationen eller filen manuellt i det mottagande systemet. Manuell inmatning från ett system till ett annat är en källa till fel och även onödig tid och kostnad med dagens möjlighet till integration. Ett bra exempel på en integration som många företag redan använder är integrationen mellan CAD- och PLM-systemet. Dessa system ska vara väl integrerade så att användarna smidigt kan checka in förändrade CAD-modeller och dela med sig av modellen eller ritningen. Det optimala skulle så klart vara om vi kunde hantera all information i samma system. Det skulle underlätta väldigt mycket för alla parter. Tyvärr är det en utopi i de system som idag finns på marknaden.

Definiera ägarskapet för informationen

Varje IT-system har sina styrkor och täcker in vissa användningsområden på företaget. Många system växer in i varandra vilket kan leda till att de överlappar varandra. Det är därför viktigt att ta beslut om vart man ska lagra informationen och vilket system som ska vara ägare av informationen. Ett typiskt gränsområde är hantering av tillverkningsstrukturen (M-BOM). Både ett större PLM-system klarar av att hantera M-BOM, liksom ett modernt MES/ERP-system. När ni planerar er framtida strategi och val av IT-system, är det viktigt att ta med integrationsfrågan. Annars är det lätt att man implementerar ett nytt system när det redan finns en systemlösning på plats. Det är lämpligt att ta med många delar av organisationen i den här typen av definiering av system.

Slutsats – undvik informationsöar

Såklart kommer jag med min bakgrund från CAD och PLM säga att M-BOM ska ligga i PLM-systemet men valet är inte självklart. Det viktigaste är dock att knyta ihop informationen istället för att skapa fler informationsöar som måste integreras, i bästa fall automatiskt eller som oftast manuellt, med alla avsteg från Industri 4.0 som det innebär.

Hör gärna av dig med dina erfarenheter och funderingar, så kan vi tillsammans hjälpa våra vänner inom verkstadsindustrin att jobba smartare och snabbare!

Har du frågor eller vill veta mer om integration, kan du kontakta Rickard Engström på telefon 010-152 45 35 eller mejl rickard.engstrom(Byt ut den här parentesen mot @-symbolen)ditwin.se.