En av våra mycket erfarna konsulter i Ditwin Academy, är Rickard Engström, senior PLM-arkitekt, som jobbat med PLM i 20 år. Han kommer fortlöpande att dela med sig av sina erfarenheter för att du snabbare ska utveckla dina kunskaper och färdigheter. Här är hans första artikel.

Att jobba med PLM-utveckling är ett privilegium, när man som jag tycker om att brottas med problem. Visst får du också känslan av ett rus när du löst ett problem som du jagat lösningen på? Det är just den känslan som driver mig att utmana mig själv och ständigt gräva i nya problemlösningar.

Jag har migrerat till och från ett antal olika system och varje kund och varje system har sina fallgropar. Vägen mellan dessa gropar kan minst sagt vara en skumpig resa.

En viktig första ansats vid ett systembyte är migrering, alltså överföring av data. Där har man oftast ett arv som man vill få över till det nya systemet, på ett eller annat sätt.

Vilken sorts information och vilken lagringsmetod man har, påverkar såklart vägen till en lyckad migrering. Men det finns också andra viktiga faktorer; alla interna processer behöver till exempel överföras och fungera i det nya systemet.

Steg ett är att förstå vilken information som man vill föra in i det nya systemet. Ska man ta all information samtidigt eller välja ut det viktigaste?  Det kan vara senaste revisioner eller bara aktiva artiklar.

När det gäller migrering från ett system till ett annat, kan det oftast löna sig att migrera all information, såväl alla artiklar/dokument som revisioner av dessa. Det är dock inte nödvändigt att ta alla versioner av filer, om Legacysystemet hanterar detta.

Externa resurser kan spara både tid och pengar

Det är alltid bra att ta in extern hjälp som både stödjer och ifrågasätter dina beslut. Den som gjort ett antal migreringar, har mycket information om vad man ska tänka på och framförallt vilka fallgropar som finns.

Ett typiskt problem är att man använt sig av samma nummer på en part och en assembly; då kommer frågan direkt – vilken fil är den styrande för artikeln?

Det kan också vara någon process man jobbat efter, som helt enkelt krockar med hanteringen av information i det nya systemet.

Kika också igenom vilka interna resurser du har för din migrering; du kanske har massor av kompetens och erfarenheter i företaget? Var samtidigt inte rädd för att tidigt ta in externa resurser, så att det blir rätt från början och du sparar både tid och pengar.

Dokumentera det du gör

Steg två är att dokumentera dina processer så att de blir överskådliga. Vissa företag har redan processerna dokumenterade och använder dessa i utbildningssyfte och som referensmaterial. Det är bra, men vid ett systembyte är en viktig del i pusslet att lösa ut en lyckad migrering.

Ibland finns det standardverktyg som kan underlätta migrering, men i de flesta fall behövs ”skräddarsydda” verktyg för varje unik kund, då behoven och åtgärderna alltid skiljer sig från kund till kund.

Värt att tänka på

Att lägga in en förstudie av Legacydata som ska migreras, är oftast en bra ide. Det kan dels hjälpa till att ringa in mängden av jobb som kommer att behöva göras, dels bli underlag för en rimlig och effektiv tidplan.

Försök att hitta en leverantör som jobbat med det mottagande systemet tidigare. Det är också bra om leverantören har någon sorts referens till den migrering, som du har tänkt göra.

Legacysystemet är ibland en särskild utmaning; det kan behövas resurser från två olika parter för vissa komplexa system. Oftast räcker det dock med en leverantör.

Till sist

En migrering är ett lämpligt tillfälle att samtidigt se över sina övriga system och migrera in dessa samtidigt, eller lägga upp en plan för vad man skulle kunna göra. All information som till exempel ligger i Excelblad, bör vara tillgängliga för migrering. På så vis blir din migrering mer kostnadseffektiv och du får en ännu mer positiv start på ditt systembyte.

Hör gärna av dig med dina erfarenheter och funderingar, så kan vi tillsammans hjälpa våra vänner inom verkstadsindustrin att jobba smartare och snabbare!

Har du frågor eller vill veta mer om migrering, kan du kontakta Rickard Engström på telefon 010-152 45 35 eller mejl rickard.engstrom(Byt ut den här parentesen mot @-symbolen)ditwin.se.