Detta är den femte filmen i denna filmserie om Advanced Design Intent Panel.

I denna film tittar vi på intentionsknapparna (tidigare benämnda Live Rules) som hanterar centrumaxlar på bl.a. hål som ligger i linje med varandra. Man kan genom att aktivera dessa knappar se till så att t.e.x. en hålbild behålls intakt vid en editering.

Advanced Design Intent Panel innehåller dessa intentionsknappar och är en undermeny till Design Intent.

Dessa menyer är aktuella när du jobbar i Synchronous Part och Sheet Metal. Med hjälp av knapparna i dessa menyer styr du på vilket sätt din geometri ska förändras när du editerar den.

Missade du de andra delarna?
Del 1 – Intentionsknapparna, (tidigare benämnda Live Rules) Concentric, Tangent, Coplanar och Offset, samt Restore knappen.
Del 2 – De fem intentionsknapparna, (tidigare benämnda Live Rules) som hanterar symmetri runt plan av olika slag.
Del 3 – Intentionsknappar, (tidigare benämnda Live Rules) Consider Reference Planes, Consider Sketch Planes, Consider Coordinate Systems samt Lock to Base Reference.
Del 4 – Intentionsknappar, (tidigare benämnda Live Rules), Maintain Parallel faces, Tangent Touching samt Maintain Perpendicular faces.

Har du frågor eller vill veta mer om Advanced Design Intent Panel, kan du kontakta Daniel Grahn på telefon 010-152 45 25 eller mejl daniel.grahn@ditwin.se.