Eventinfo

 • Datum: 18 maj 2017
 • Tid: 10:00 - 15:30
 • Plats: Vetenskapens hus, Storgatan 53, Luleå
 • Boka här

Digitaliseringen påverkar alla företag. Den öppnar för nya kundrelationer, affärer och affärsmodeller. Den innebär genomgripande och snabb förändring. Välkommen till B2B Forum kring digitaliseringens möjligheter för små och medelstora företag. Ditwin deltar och forumet arrangeras av IVAs projekt Smart industri tillsammans med IVA Nord, Region Norrbotten och IUC Norrbotten.

Utgångspunkt är utmaningarna för företag att kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter:

 • Finns rätt kompetens?
 • Effektiv omvärldsbevakning?
 • Beredskap att samarbeta med andra?
 • Ledarskap som får hela företaget att gör digitaliseringens utmaningar till möjligheter?

Vid forumet får du:

 • Inspirerande exempel på hur företag tacklar digitaliseringen.
 • Tillfälle till erfarenhetsutbyte som ger inspiration och tips om hur ditt företag kan ta nästa steg i digitaliseringen och vilka du kan samarbeta med då.
 • Veta vilka initiativ regeringen, myndigheter tagit och andra aktörer tagit och föreslå vad du tycker de borde göra för att underlätta digitaliseringen av SME-företag.