Projekthantering med Teamcenter Projects and Programs

Kontakta mig

Vill du att vi kontaktar dig? Fyll i formuläret så hör vi av oss direkt.

För att kunna behandla dina uppgifter behöver du lämna ett samtycke.

Ja tack!

Jag vill gärna ha det senaste om vägen till Industri 4.0.

Genom att i en applikation hantera projektplanering, arbetsprocesser och produktinformation kan Teamcenter effektivisera projekthantering och erbjuda minskad projektadministration, bättre kontroll på utvecklingsarbetet, snabbare uppföljning och ökad produktivitet.

Projektledning och projekthantering är utmanande för många företag. En orsak är att projektplanering, arbetsprocesser och produktinformation skapas och utvecklas i olika applikationer. Därmed måste information överföras och synkroniseras mellan dessa applikationer vilket är resurskrävande och tidskrävande. Det kan leda till oönskade konsekvenser, exempelvis att beslut fattas baserat på felaktiga underlag eller att mycket tid måste spenderas med icke värdeskapande uppgifter som att överföra och kontrollera information mellan olika verktyg.

Med Teamcenter Projects and Programs är projektplanering, produktinformation och arbetsprocesser integrerade i ett och samma verktyg.

tc_project

I Teamcenter Project och Programs har alla projektdeltagare tillgång till projektplanering, produktinformation och arbetsprocesser i ett program. Alla användare använder samma verktyg, all information är hela tiden ”up-to-date” och tillgänglig baserat på respektive användares rättigheter. Uppföljning underlättas eftersom all information är samlad och aktuell och kan enkelt presenteras med inbyggda rapporter.

När projektplanering, produktinformation och arbetsprocesser kan integreras i ett verktyg och erbjudas till alla projektdeltagare leder det till minskad projektadministration, bättre kontroll på utvecklingsarbetet, snabbare uppföljning och ökad produktivitet.

tc_project2

Om du vill veta mer om projekthantering med Teamcenter och de möjligheter det erbjuder er organisation, kontakta oss på Ditwin.

 
 
 

 

Relaterat

 
Global PLM-lösning hos Ålö

Global PLM-lösning hos Ålö

Våren 2014 tog Ålö sin nya PLM-lösning i drift. Då ersattes SmarTeam med Teamcenter och ett 30-tal konstruktörer bytte över en helg lagringssystem för sina Solid Edge-modeller och ritningar. En viktig del i införandet var att frisläppningen och ändringen av artiklar hanteras via Teamenter Change Management.

Läs mer