Global PLM-lösning hos Ålö

Kontakta mig

Vill du att vi kontaktar dig? Fyll i formuläret så hör vi av oss direkt.

För att kunna behandla dina uppgifter behöver du lämna ett samtycke.

Ja tack!

Jag vill gärna ha det senaste om vägen till Industri 4.0.

Våren 2014 tog Ålö sin nya PLM-lösning i drift. Då ersattes SmarTeam med Teamcenter och ett 30-tal konstruktörer bytte över en helg lagringssystem för sina Solid Edge-modeller och ritningar. En viktig del i införandet var att frisläppningen och ändringen av artiklar hanteras via Teamenter Change Management.

Införandet inleddes våren 2013 med en förstudie för att ta fram en systemspecifikation och en plan för migreringen av data från SmarTeam till Teamcenter. Förstudien hade föregåtts av en urvalsfas där flera PLM-system utvärderades. Ålös utvärdering ledde till att Teamcenter valdes som PLM-lösning och Ditwin som tjänsteleverantör.

– För Ålö är det mycket viktigt att vi känner trygghet med både PLM-lösningen och leverantören då vi ska leva tillsammans i många år, säger IT-chefen Jan Frostvinge. Det gör vi med Teamcenter och Ditwin.

Förstudien innehöll främst ett antal workshops där centrala PLM-delar diskuterades och specificerades. Det gjordes även en testmigrering för att kunna bedöma befintligt produktdatas kvalitet och migreringsprocessen insats i form av städning av data och konfigurering av migreringsverktyg.

– En viktig del av projektet var migrering av befintligt data från SmarTeam, säger Ålös utvecklingschef Tomas Nygren. För att undvika kostnader för parallella miljöer och onödigt krångel för användarna måste allt datat migreras samtidigt så att det kan användas från första driftdagen i det nya systemet.

– Det är alltid komplext att byta ut ett befintligt PDM-system mot ett PLM-system, säger Thomas Marklund, VD Ditwin. Vår modell är därför att inleda med en förstudie där vi tillsammans med kunden definierar leverans och planerar införandet. Hos Ålö gjorde förstudien det möjlig att leverera införande och migrering till fastpris.

Centralt för införandet var att göra en PLM-lösning anpassad till Ålö behov utifrån konfiguration utan programmering. Detta för att underlätta framtida uppgraderingar. Införandet delades in i 11 olika steg. Processen till färdig testmiljö var iterativ, där Ditwin tekniker tog fram en lösning utifrån systemspecifikationen. Denna testades av Ålös projektgrupp som även godkände de olika stegen. Vid behov gjordes justeringar eller tillägg till den ursprungliga specifikationen. På så sätt byggdes Teamcentermiljön upp steg för steg, samtidigt som varje del testades och godkändes.

– Specifikationen och den iterativa processen med stegvis test och godkännande tillsammans med Ålö gjorde att vi kunde ha god progress i projektet och löpande ta hand om avvikelser, säger Fredrik Bergvin som varit Ditwin projektledare för införandet.

Samtidigt som konfiguration, test och godkännande utfördes, skapade Ålö arbetsinstruktioner. Dessa beskriver i detalj hur Teamcenter ska användas.

– Vi tog tillsammans med Ditwin fram närmare 100 arbetsinstruktioner, säger Fredrik Lagerkvist som representerat Ålös utvecklingsavdelningen i projektet. Det var en hel del arbete med instruktionerna, men nyttan har varit stor under sluttesterna, vid utbildningen, som stöd för användarna i deras dagliga arbete och för framtida utveckling av PLM-systemet.

alo05Parallellt med konfigurationen genomfördes förarbete inför migreringen. Efter en första testmigrering identifierades ett antal migreringsregler. Ytterligare två migreringar genomfördes och slutligen identifierades ett 50-tal migreringsregler som städade datat för att uppnå önskat resultat. Tillvägagångssättet gjorde att Ålö kunde minimera sin manuella städinsats, migrera in metadata som funnits i separata filer och säkra att allt data kom över inför driftsättningen.

Godkännande om driftsättning gjordes 4 mars med planerad driftsättning den 19 maj. En lyckad driftstart kräver välutbildade användare. Inledningsvis utbildades närmare 60 användare, varav ett 30-tal konstruktörer. Utbildningarna var funktionsanpassade utbildningar och de genomfördes veckorna innan driftsättning.

Vid lunchtid på fredag 16 maj stängdes det gamla SmarTeam-systemet ner. Under helgen skapades 100 000 artiklar baserade på befintligt data och en ny produktionsmiljö färdigställas. Måndag 19 maj genomfördes verifiering och justeringar och på eftermiddagen gavs klartecken för driftstart. På tisdag morgon, 20 maj, började Teamcenter användas skarpt. Den första nya artikeln skapades innan lunch och på kvällen konstaterades att de problem som dykt upp under dagen var hanterbara. Driftsättningen var lyckad.

– Jag är imponerad över att vi kunde hålla tidplanen så bra och att driftsättningen kunde genomföras enligt plan med ett minimalt stillestånd. Jag var orolig för att migreringen skulle ställa till problem, säger Tomas Nygren.

Under sommaren och hösten 2014 utbildades användarna i USA, Frankrike och Kina och antalet Teamcenter-användare blev då ca 100.

– Teamcenter är sedan hösten 2014 överlämnat till Ålö och vi har bildat en gemensam förvaltningsorganisation som tar hand om support och löpande förbättringsärenden, säger Fredrik Bergvin.

Jämfört med den tidigare lösningen med SmartTeam, kan Ålö nu ha kontroll över sitt produktdata. Allt data är samlat på ett ställe och alla som behöver får tillgång till det kan nu göra det oberoende av var man befinner sig. Det leder till stora effektivitetsvinster. En annan stor förbättring är att ändringshanteringen sker via Teamcenter. Konstruktion, inköp och produktion ingår i den ändringsprocess som har införts vid Teamcenter.

– Vi ångrar inte valet av Teamcenter och Ditwin som leverantör. Vi ställde tydliga krav på både system och leverantör och projektet har uppnått målen inom tid och kostnad, säger Jan Frostvinge.

– En lyckad leverans kräver mycket från båda parter. Det är ett samspel som fordrar stort engagemang, tydlighet, beslutsamhet, fokus på målet och att resurser avsätts för det som ska utföras, avslutar Thomas Marklund. Ålö har lyckats på alla punkter. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete.

Idag använder ca 120 personer på Ålö Teamcenter i sitt arbete. Det är konstruktörer, inköpare och personer som arbetar med produktion och på marknadssidan. Teamcenter håller på att uppgraderas till 11.2 och bl.a. ändringshanteringen och rapportfunktioner har förbättrats.

Ålö har förberett sig för framtidens digitaliserade värld genom att sammanföra sin produktinformation till Teamcenter som kan hantera, dela och flöda information globalt till personer och verksamhetskritiska IT-system under produktens hela livslängd.

Fakta Ålös Teamcenter-installation
  • ca 120 Teamcenter-användare
  • ca 40 Solid Edge-användare
  • 5 Solid Edge Simulation
  • Frisläppning och ändringshantering via Teamcenter Change Management
  • Global lösning: Sverige, USA, Frankrike och Kina
Effekter med Teamcenter
  • En lösning för hantering av produktinformation
  • Tydligare processer
  • Spårbarhet och kvalitetssäkring
  • Snabbare flöde genom ändringsprocessen
  • Global lösning
Fakta Ålö

Ålö är en av världens ledande leverantörer inom lantbruksmaskinbranschen. Sedan 1949 utvecklar och tillverkar Ålö högkvalitativa frontlastare under varumärkena Quicke® och Trima® samt tillhörande redskap under Original Implements™.

Med säljbolag och fabriker i flera länder och kunder i över 50 länder står Ålö för 25 procent av världsmarknaden inom segmentet traktorer med motorer starkare än 50 hk. Omkring 90 procent av Ålö totala produktion exporteras.

Försäljningen 2015 uppgick till ca 35 000 frontlastare och 42 000 redskap och omsättningen var ca 1 900 MSEK. Huvudägare är det internationella riskkapitalbolaget Altor.

Vill du veta mer om Teamcenter hos Ålö, kontakta Thomas Marklund.

 
 
 

 

Relaterat

 
Jätteaffär när Bosch konsoliderar i Siemens PLM-miljöer

Jätteaffär när Bosch konsoliderar i Siemens PLM-miljöer

Blir en av effekterna av det tyska initiativet, Industry 4.0, att Siemens PLM blir vinnare. Frågan hamnar idag i nytt ljus när industrijätten Bosch meddelar att bolagets Electrical Drives-division ska standardisera sin PLM-arsenal, vad avser CAx och PDM, på mjukvaror från Siemens PLM Software.

Läs mer