Vi hjälper dig trimma produktionen

Kontakta mig

Vill du att vi kontaktar dig? Fyll i formuläret så hör vi av oss direkt.

För att kunna behandla dina uppgifter behöver du lämna ett samtycke.

Ja tack!

Jag vill gärna ha det senaste om vägen till Industri 4.0.

Vinnande produkter ger inte automatiskt högre vinster. Utan rätt IT-stöd för produktionsplanering begränsas vinstökningen av ineffektiva processer. Procter & Gamble har sparat miljontals dollar och förbättrat resurseffektiviteten med upp till 33 procent i fabrikerna med hjälp av Siemens Tecnomatix.

Om produkterna produceras med ineffektiva tillverkningsmetoder innebär det att du ägnar mer tid och pengar åt att kompensera för ineffektiviteten. I praktiken innebär det att överskottet som genereras vid volymtillväxt äts upp av ineffektiva processer. Procter & Gamble använder flera av produkterna inom programsviten Siemens Tecnomatix för att minimera resursslöserier, optimera resursanvändningen och förbättra tillverkningsmetodernas effektivitet i befintliga och nya fabriker. Ingenjörerna använder Tecnomatix-lösningarna FactoryCAD, FactoryFLOW och Plant Simulation.

– Vi har använt dessa verktyg för att förbättra olika delar i våra tillverkningsprocesser i koncernens fabriker. Tecnomatix-applikationerna fungerar bra tillsammans och ger oss möjlighet att visualisera olika fabriks- och processlösningar för att kunna utvärdera deras funktion och effektivitet, säger Brad Whitmore, teknikchef på Procter & Gambles Global Computer Aided Engineering.

Effektivt från start

Innan Procter & Gamble påbörjar byggnationen av nya tillverkningsenheter använder Brad Whitmore och hans kollegor Tecnomatix FactoryCAD för att skapa en 3D-ritning av enheten.

– FactoryCAD gör det möjligt att designa och visualisera olika planlösningar och koncept för en fabrik i 3D-format. Att kunna studera och analysera modellen i 3D betyder enormt mycket, framförallt för dem som har svårt att tolka 2D-ritningar. Sedan vi började använda FactoryCAD får vi betydligt fler engagerade i fabriksutformningen och fler förbättringsförslag än tidigare. Vi kan ha upp till 20 designmöten för att finputsa på en fabriksdesign innan den slås fast, konstaterar Brad Whitmore.
Brad Whitmore anser också att de kan kvalitetssäkra fabriksdesignen på ett mycket bättre sätt än tidigare med hjälp av FactoryCAD.

– Vi får en mycket bättre uppfattning om hur den slutgiltiga lösningen kommer att se ut eftersom vi har kunnat vandra igenom samt vrida och vända på den ur alla vinklar på datorn. Utvecklingsteamet känner sig därför säkrare på designen och hur fabriken kommer att se ut och fungera långt innan första spadtaget tas, framhåller Brad Whitmore.
Procter & Gamble använder FactoryFLOW och Plant Simulation för att koppla samman och optimera flödena mellan verktyg, maskiner, människor, truckar och material till och från produktionsbanden. Med FactoryFLOW kan de identifiera och välja de planlösningar och koncept som ser ut att ha störst potential. Och med Plant Simulation hårdtestar de respektive modell genom att köra ett antal experiment och ”vad händer om”-scenarier för att se vilken lösning som använder resurserna och fabriksytan på bästa sätt och med högsta produktionseffektivitet.

Brad Whitmore uppskattar att användandet av Tecnomatix programsvit resulterat i besparingar på miljontals dollar. I ett projekt uppmätte de en 33-procentig förbättring av ytanvändningen och upp till 25 procent i kostnadsbesparingar för materialförflyttningar. Rent generellt hjälper applikationerna Procter & Gamble att ständigt trimma produktionen och att skapa nya tillverkningsenheter snabbare och säkrare med optimal logistik och produktivitet.

 
 
 

 

Relaterat

 
Ditwin vill skapa digitala tvillingar för att minska kostnader

Ditwin vill skapa digitala tvillingar för att minska kostnader

Läs mer